Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

3.
Majláthfalván (Temes megye) több mint ötven helybéli MNSz-tagot tartóztat le a román csendőrség. (Az ... Bővebben

Helynév

Majltáthfalva,

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

16.
Bukarestben aláírják azt a szovjet–román egyezményt, amelyben rögzítik, hogy háborús jóvátétel fejéb ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

április

Nap

10.
Kolozsvárott nyolc magyar író elhatározza, hogy megalapítanak egy magyar írószövetséget és beindítan ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Nagy István, Szabédi László, Szentimrei Jenő

Év

1945.

Hónap

június

Nap

15.
Kolozsváron az Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Végrehajtó Bizottsága gyűlést tart az Orszá ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Végrehajtó Bizottsága

Személynév

Luka László/Vasile Luca

Év

1946.

Hónap

október

Nap

13.
Megnyílik Kolozsváron a Magyar Zene és Színművészeti Főiskola. Igazgató: Nagy István zenepedagógus, ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Magyar Zene és Színművészeti Főiskola

Személynév

Nagy István, Szabó Lajos

Év

1947.

Hónap

szeptember

Nap

28.
Kolozsváron értekezletet tart a Romániai Magyar Írók Szövetsége. Ekkor határozatot hoznak arról, hog ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Romániai Magyar Írók Szövetsége

Személynév

Bányai László,

Év

1947.

Hónap

október

Nap

28.
A Magyar Politikai Misszió átalakul követséggé, melyet ideiglenes ügyvivői minőségben Gyöngyössy Ist ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Gyöngyössy István, Vincze János, Aurel Mălnăşan

Év

1948.

Hónap

október

Nap

6.
Márton Áron körlevélben – azonnali kiközösítés terhe alatt – megtiltja papjainak, hogy olyan gyűlése ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Márton Áron,

Év

1949.

Hónap

június

Nap

11.
Megpróbálják elhurcolni Ambrus József gyergyószárhegyi plébánost, azonban amikor ennek híre elterjed ... Bővebben

Helynév

Gyergyószárhegy, Kolozsvár, Brassó, Nagyenyed, Felsőbánya

Intézmény

Személynév

Ambrus József, P. Nyisztor János

Év

1949.

Hónap

nyarán-őszén

Nap

visszatér Magyarországra a Bolyai Tudományegyetemről László Gyula, Módi Mihály, Tettamanti Béla, Inc ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Bolyai Tudományegyetemről

Személynév

László Gyula, Módi Mihály, Tettamanti Béla, Incze Miklós, Vargha László, Borbély Sámuel, Láng István, Krompecher István, Mosonyi István, Entz Géza

Év

1951.

Hónap

október

Nap

1.
Megkezdődik az oktatás a Babeş és a Bolyai Tudományegyetemek jogi karainak, és a Bolyai Tudományegye ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Kolozsvári Jog- és Közgazdaságtudományi Főiskolán (Institut de Ştiinţe Juridice din Cluj)

Személynév

Év

1952.

Hónap

január

Nap

10.
Bukarestben hazaárulás és kémkedés vádjával elítélik Gajdátsy Béla és Sándor Imre gyulafehérvári tit ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Gajdátsy Béla, Sándor Imre, Nischbach József, Kreuter Ferenc,

Év

1952.

Hónap

február

Nap

letartóztatják a gyulafehérvári egyházmegye soros ordináriusát, Márton Mózest, és a mögötte lévő hár ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Márton Mózes, Kovács Béla, Szilveszter Sándor, Jakab László, Léstyán Ferenc, Márton Áron

Év

1952.

Hónap

április

Nap

11.
A Scânteia közli Gh. Gheorghiu-Dejnek a tanítók kongresszusán elmondott beszédét, melyben az addigi ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Miron Constantinescu

Év

1952.

Hónap

május

Nap

22.
A Máriaradnára internált erdélyi ferenceseket a Securitate Désre, Esztelnekre és Kőrösbányára hurcol ... Bővebben

Helynév

Máriaradna, Dés, Esztelnek, Kőrösbánya, Szászváros

Intézmény

Személynév

Év

1956.

Hónap

október

Nap

15.
A második világháború befejezése óta először látogat szülőföldjére, Erdélybe a jeles székely író, Ta ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Tamási Áron

Év

1964.

Hónap

december

Nap

18.
A Hivatalos Közlönyben megjelent 799. sz. rendelet több erdélyi magyar többségű település megváltozo ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1970.

Hónap

október

Nap

23.
Bukarestben megjelenik A Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács társadalmi-politikai-művelődési h ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Huszár Sándor, Gálfalvi Zsolt, Földes László

Év

1975.

Hónap

március

Nap

18.
Megalakul Manea Mănescu kormánya. Ebben az egyik alelnök Fazekas János, aki egyben belkereskedelmi m ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Manea Mănescu, Fazekas János, Virgil Trofin, Iosif Uglar

Év

1978.

Hónap

április

Nap

28-29.
Sepsiszentgyörgyön országos nemzetiségi színházi kollokviumot tartanak.

Helynév

Sepsiszentgyörgy

Intézmény

Személynév

Év

1981.

Hónap

január

Nap

19.
A kolozsvári magyar főkonzulátus jelentése – zilahi kapcsolataira hivatkozva – arról tájékoztatja a ... Bővebben

Helynév

Zilah

Intézmény

Személynév

Nagy Lajos

Év

1983.

Hónap

december

Nap

3.
A BBC román nyelvű adása közli, hogy leváltották Huszár Sándort A Hét, Hajdú Győzőt az Igaz Szó és G ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Huszár Sándor, Hajdú Győző, Gáll Ernő

Év

1984.

Hónap

december

Nap

6.
Mialatt a budapesti televízióban születésének centenáriuma alkalmából Petru Groza emlékének szentelt ... Bővebben

Helynév

Biharpüspök

Intézmény

Személynév

Petru Groza,

Év

1988.

Hónap

december

Nap

22.
Kolozsvárott meghal Demény Dezső (Nagysármás, 1915.) pszichológus, lélektani, szociológiai író, az e ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Demény Dezső

Év

1988.

Hónap

az év folyamán

Nap

a román statisztikák szerint összesen tízezerötszázhuszonkilencen maradtak kint Magyarországon. Ezek ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév